Tsurutaro Kataoka Exhibition

“SHIKISAIKA -Flowres of the four seasons-”